Vår affärsidé

Stil Måleri AB tillgodoser den Svenska marknadens behov av en trygg och behaglig levnads- och arbetsmiljö genom försäljning, installation och service av måleriarbeten.