Miljöpolicy

Som företag i bygg/entreprenadbranschen ser vi det som vårt ansvar att i alla led verka för ett miljöriktigt tänkande när det gäller material och återvinning.

Vår policy syftar till att minska resursanvändning och miljöpåverkan samt att arbeta för ständiga förbättringar.

Detta uppnår vi genom att:

  • Utbilda och engagera personalen
  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågorna
  • Minimera miljöpåverkan i det dagliga arbetet
  • Ställa krav och samarbeta med andra företag
  • Följa och ta del av utveckling och forskning