Företaget

Företaget startade sin verksamhet 2003.
Vårt säte är i Bromma med huvudsaklig verksamhet i Stockholm med omnejd.

Våra verksamhetsområden är måleri och fönsterrenovering.

Vi utbildar vår personal så att vår kompetens inom företaget alltid skall vara hög.

Vår målsättning är att ha kompentent personal i samtliga arbetsområden och tillgodose kundens behov.

Företaget är medlem i Målaremästarna