Välkommen till Stil Måleri AB

Vårt säte är i Bromma med huvudsaklig verksamhet i Stockholm med omnejd.

Våra verksamhetsområden är måleri och fönsterrenovering.

Vår målsättning är att ha kompentent personal i samtliga arbetsområden och tillgodose kundens behov.

Företaget är medlem i Målaremästarna